Zbiory zbóż w 2020 r. – według GUS będą wyższe, niż rok temu

Główny Urząd Statystyczny opublikował przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w 2020 r. Z powyższego dokumentu wynika, że zbiory zbóż w 2020 r. mają być wyższe, niż w roku ubiegłym. Dotyczy to także wysokości plonów i powierzchni, na której była prowadzona uprawa zbóż.  

Zbiory zbóż w 2020 r. wyższe dzięki słońcu i opadom deszczu

GUS podaje, że częste opady deszczu w czerwcu i lipcu przyczyniły się do lepszego wypełnienia ziarna zbóż. Jednocześnie zwiększył się dzięki temu ich potencjał produkcyjny. Na ogół ciepła i słoneczna pogoda sprzyjała przeprowadzeniu żniw w pierwszej połowie sierpnia. Dzięki temu, żniwa zbóż jarych i ozimych praktycznie na obszarze całego kraju zakończono z końcem sierpnia. 

Zbiory zbóż 2020 ogółem mają być o 15 % wyższe od tych z 2019 r. Mówiąc konkretniej rolnikom uda się zebrać w sumie 33,3 mln ton zbóż.

Zbiór zbóż podstawowych wraz z mieszankami ma wynieść 28,9 mln t. Jest to wartość o 3,8 mln t większa, niż w 2019 r.

Szacunkowa powierzchnia i plony zbóż

Wstępnie szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2020 r. wyniosła około 7,9 mln ha, z czego:

pszenicy około 2,5 mln ha

żyta około 1,0 mln ha

jęczmienia około 1,0 mln ha

owsa około 0,5 mln ha

pszenżyta około 1,3 mln ha

mieszanek zbożowych około 1,0 mln ha

Natomiast plony zbóż ogółem wyniosą ok. 42,3 dt/ha, przez co będą o 5,6 dt/ha większe, niż w roku ubiegłym. W przypadku zbóż ozimych wraz z ozimymi mieszankami zbożowymi przyjmuje się, że plony osiągną wartość 44,0 dt/ha, przez co będą o 12 % wyższe, niż w 2019 roku.

Jeśli chodzi o zboża jare, to łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi mają one wynieść 34,1 dt/ha. Oznacza to, że będą o 19 % większe, niż rok temu.

Źródło: GUS

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/uprawy-rolne-i-ogrodnicze/przedwynikowy-szacunek-glownych-ziemioplodow-rolnych-i-ogrodniczych-w-2020-roku,4,19.html