Welcome to our organic store website!
Redlica, ale jaka?

Redlica, ale jaka?

Idealne wprowadzenie materiału siewnego w glebę i natychmiastowy kontakt nasion z ziemią są podstawowymi warunkami pewnych i równomiernych wschodów. Dobór odpowiedniej redlicy siewnej związany z oczekiwaniem osiągnięcia tego celu, szczególnie...

Czytaj więcej
Głębokość siewu zbóż

Głębokość siewu zbóż

Prawidłowa głębokość siewu zbóż powinna mieścić się w granicach od 2 do 3 cm. Bardzo często spotyka się plantacje zbóż, na których ziarno zostało zasiane zbyt głęboko, na 6–7 cm, z powodu błędnego ustawienia siewników lub zbyt głębokiej uprawy...

Czytaj więcej
Termin siewu zbóż

Termin siewu zbóż

Termin siewu zbóż jest bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na przebieg wegetacji roślin oraz plonowanie. Rozróżnienie optymalnych terminów w Polsce wynika z faktu, że najkorzystniejsze dla zbóż jest wejście w spoczynek zimowy odpowiednio...

Czytaj więcej