Wprowadzenie limitów produkcji pasz – Izba Zbożowo – Paszowa wyraża sprzeciw

Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński zapowiedział, że planuje się wprowadzenie limitów produkcji pasz. Głównie z powodu tego, że rolnicy stoją przed problemem sprzedawania swoich pasz białkowych, natomiast wytwórnie pasz nie wykazują zainteresowania ich zakupem. 

Wprowadzenie limitów produkcji pasz nie przyczyni się do wzrostu produkcji roślin strączkowych

Izba Zbożowo – Paszowa podkreśla, że obecnie krajowa produkcja roślin białkowych wynosi zaledwie 0,3 mln ton rocznie. Natomiast całe zużycie krajowe to ponad 4,25 mln ton rocznie. Produkcja pasz strączkowych w Polsce spada od 2015 r., również włączenie do bilansu krajowej śruty rzepakowej nie pozwala na zastąpienie śruty sojowej.

Według Izby Zbożowo – Paszowej wprowadzenie limitów produkcji pasz nie doprowadzi do wzrostu produkcji krajowych roślin strączkowych.

Cele wskaźnikowe określą ile krajowych surowców białkowych musi kupić wytwórnia pasz

Zdaniem wiceministra Giżyńskiego wzrost można osiągnąć dzięki zastosowaniu tzw. celów wskaźnikowych. Powyższy system funkcjonuje już w UE w przypadku uzupełnienia oleju napędowego dodatkiem estru rzepakowego.

Izba uważa jednak, że wprowadzenie powyższych rozwiązań przyczyni się do licznych negatywnych społeczno – gospodarczych skutków. Szczególnie będzie to dotyczyć całego sektora pasz, a także branży drobiarskiej.

Ponadto, wprowadzenie limitów, jak również zakaz stosowania pasz GMO spowoduje wzrost kosztów produkcji drobiu i trzody chlewnej, co z kolei wpłynie na wzrost cen żywności.

Apel Izby do premiera i ministra rolnictwa

Izba Zbożowo – Paszowa apeluje, więc zarówno do premiera Morawieckiego, jak i ministra Ardanowskiego o pilne rozpoczęcie prac nad ustawą o paszach. Jednocześnie prosząc o przedłużenie moratorium na zakaz stosowania pasz GMO, a także na rezygnację z wprowadzenia wspomnianych limitów.

Wskazuje ponadto, na konieczność dialogu ze wszystkimi, których dotyczy produkcja pasz.

Źródło: PAP

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C722412%2Cizba-zbozowo-paszowa-sprzeciw-w-sprawie-wprowadzenia-limitow-do-produkcji