Termin siewu zbóż

Termin siewu zbóż

Termin siewu zbóż jest bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na przebieg wegetacji roślin oraz plonowanie. Rozróżnienie optymalnych terminów w Polsce wynika z faktu, że najkorzystniejsze dla zbóż jest wejście w spoczynek zimowy odpowiednio ukorzenionych oraz rozkrzewionych roślin. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko wymarznięć oraz zapewniamy roślinom lepszy start wiosną.

Wczesny siew

Termin siewu zbóż jest niezmiernie istotny dla osiągnięcia wysokich plonów, jednak nie zawsze możemy zasiać zboża w najlepszym momencie. Wczesny siew sprawia, że rośliny mają jesienią więcej czasu na krzewienie się i ukorzenianie. Należy wówczas zastosować niższą normę wysiewu. Wczesny siew niesie ze sobą jednak duże ryzyko porażenia chorobami oraz uszkodzeń spowodowanych przez owady. Poza tym zbyt rozrośnięte rośliny są bardziej podatne na przemarzania, będą słabsze wiosną i mogą już wówczas wylegać. 

Nieco wcześniejszy siew warto rozważyć w przypadku suchej jesieni. Z biologicznego punktu widzenia ważny jest moment, w którym nasiona zaczynają kiełkować. W praktyce rolniczej zdarzały się już sytuacje, że w momencie niedoboru wody w glebie ziarno pszenicy przeleżało kilkanaście–kilkadziesiąt dni, nie kiełkując. Czyli kiełkowanie zaczynało się tak samo, jak gdyby siew był wykonany w terminie opóźnionym.

Późny siew

Dużo częściej niż z siewem wczesnym spotykamy się z siewem późnym. Jest to związane z terminem zbiorów buraka i kukurydzy. W przypadku sprzyjających warunków pogodowych – długiej i ciepłej jesieni – możliwe jest uzyskanie równie wysokich plonów jak z optymalnego termin siewu zbóż. Jednak należy wówczas zastosować wyższe normy wysiewu – nawet do 15% – i liczyć się z ryzykiem gorszego przezimowania oraz słabszej kondycji roślin na wiosnę.

Zbyt wczesny siew

Ryzyko:

  1. wymarznięcia,
  2. wybujania roślin,
  3. porażenia plantacji przez wektory wirusów (lub inaczej przez mszyce i skoczki),
  4. konieczność dodatkowej ochrony fungicydowej oraz zastosowania regulatora wzrostu.

Zbyt późny siew 

Ryzyko: 

  1. słabego przygotowania do zimy,
  2. słabszego startu wiosną,
  3. krótszego okresu krzewienia wiosną, zbyt małej obsady kłosów,
  4. a w efekcie niższego plonu,
  5. konieczność dokrzewiania roślin i dodatkowego nawożenia jesiennego N (z uwzględnieniem terminów ustawy o nawożeniu).