Susza 2020 ustępuje – czy na pewno?

Z najnowszego raportu IUNG wynika, że susza 2020 ustępuje. Na coraz mniejszym obszarze i tylko w nielicznych uprawach spotyka się deficyty wody. Najgorsza sytuacja w tym przypadku wydaje się być na terenie Równiny Gryfickiej, Pojezierza Poznańskiego, a także Kotliny Milickiej. 

Susza 2020 ustępuje, ale nadal jest na terenie 9 województw

W dwunastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2020 roku średnia wartość KBW wynosiła -56 mm. W stosunku do poprzedniego okresu wartość KBW uległa zwiększeniu o 23 mm.  Deficyt opadów nadal występuje, dlatego IUNG stwierdza występowanie suszy na terenie całej Polski.

Susza 2020 ustępuje, ale odnotowywana jest jeszcze w województwie:

• wielkopolskim

• opolskim 

• świętokrzyskim

• zachodniopomorskim 

• mazowieckim

• łódzkim 

• lubuskim

• pomorskim 

• lubelskim

Najgroźniejsza susza w kukurydzy na kiszonkę, zielonkę a także w ziemniakach

Susza 2020 ustępuje, ale w dalszym ciągu pojawia się w uprawie kukurydzy na kiszonkę, a konkretnie w 70 gminach Polski (2,83% gmin kraju)

Na obszarze 9 województw odnotowuje się również suszę w uprawach ziemniaka, co stanowi 2,26% gmin kraju. Natomiast jeśli chodzi o uprawę kukurydzy na ziarno to susza występuje w 8 województwach na terenie kraju.

Susza 2020 ustępuje, ale jednak nadal jest widoczna w uprawie buraka cukrowego na terenie województwa opolskiego i wielkopolskiego. Czyli tam, gdzie plantacji buraka jest najwięcej. W tych dwóch województwach odnotowuje się również suszę w uprawach warzyw gruntowych, a także chmielu. 

Zasięg suszy mniejszy, ale niedobory wody nadal pojawiają się

Występujące w ostatnim czasie opady przyczyniły się do zmniejszenia się zasięgu suszy rolniczej. Aczkolwiek w niektórych rejonach Polski nadal występują niedobory w glebie. 

Kolejny tydzień zapowiada się bez opadów, co może spowodować, że zabraknie wody dla zbóż, które rozpoczną swoje wschody w późniejszym czasie.

Źródło: IUNG Puławy
http://www.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2548:komunikat-nr-12-dotyczyczcy-suszy-rolniczej&catid=46:pozostae