Rzepak ozimy LG Architect

Rzepak ozimy LG Architect – wysoka wydajność w połączeniu ze zdrowotnością!

Kategoria:

Szukasz odmiany rzepaku odpornego na wirusa żółtaczki rzepy? Wyjątkowe plonowanie i odporność na choroby grzybowe. Znalazłeś właśnie swoją odmianę: rzepak ozimy LG Architect

Pierwsza odmiana mieszańcowa na polskim rynku z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy TuYV, najgroźniejszą z chorób wirusowych rzepaku ozimego, przenoszoną przez mszycę brzoskwiniowoziemniaczaną Myzus persicae.
Nr 1 pod względem przezimowania w oficjalnych doświadczeniach COBORU – tylko 6% martwych roślin po zimie – 2016.
Nr 1 – pod względem plonowania w doświadczeniach rejestrowych 2015-2017 – 52,9 dt/ha.
Wyjątkowa i innowacyjna odmiana pod względem plonowania, jak i odporności na choroby grzybowe oraz wirusowe (gen odporności na TuYV).

Odmiana LG ARCHITECT łączy w sobie wiele cennych cech takich jak:
  • bardzo wysoki poziom plonowania: 52,9 dt/ha w badaniach rejestrowych COBORU 2015-2017
  • wybitne przezimowanie
  • odmiana posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV
  • bardzo wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion w niekorzystnych warunkach podczas zbioru

Odmiana rekomendowana do uprawy w tych gospodarstwach i regionach, gdzie występuje duży udział produkcji buraka cukrowego, ziemniaka lub warzyw.
Ponadto odmiana wykazała się wybitnym przezimowaniem w sezonie 2015/2016, w szczególności w regionach północnej Polski, gdzie wystąpiły bardzo duże uszkodzenia mrozowe.
Zachęcam do sprawdzenia najnowszej generacji odmiany mieszańcowej rzepaku ozimego odpornej na wirusa żółtaczki rzepy – TuYV.

Hodowca: LG Seeds