Pszenżyto ozime Grenado

Krótkosłome, słabe gleby, zimotrwałość, odporność na wyleganie, produkcja bioetanolu, przemysł spirytusowy

Kategoria:

Typ odmiany: krótkosłome

Charakterystyka:

– do produkcji bioetanolu

– wysoka zimotrwałość

– wysoka odporność na wyleganie

Pszenżyto Grenado  to wysoki potencjał planowania w różnych warunkach. Odmiana Grenada posiada zdolność krzewienia i bardzo dobrą odporność na zakwaszenia gleby. Dzięki temu odmiana ta może być uprawiana na słabszych glebach. Ziarna pszenżyta Grenada charakteryzują się najkrótszą odmianą wśród odmian ozimych w naszym kraju. Nasiona pszenżyta Grenada odporność na choroby:  rdzę brunatną, fuzarioze kłosów i mączniaka prawdziwego. Warto podkreślić, że pszenżyto Grenado idealnie nadaje się do produkcji bioetanolu oraz ma ogromne zastosowanie w przemyśle spirytusowym.