Producenci zbóż o ustawie dotyczącej ochrony zwierząt

PZPRZ wyraził swoje zdanie na temat nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Producenci zbóż pisząc o ustawie dotyczącej ochrony zwierząt, zwracają uwagę na zagrożenia, jakie może spowodować dla producentów wyżej wspomniana ustawa. Swój sprzeciw w tym przypadku skierowali do premiera Morawieckiego.

Załamanie rynku zbóż

Producenci zbóż mówiąc o ustawie dotyczącej ochrony zwierząt, wyrażają się w następujący sposób: – W naszej ocenie jej przyjęcie w proponowanym kształcie grozi nawet całkowitym załamaniem się rynku zbytu na polskie zboże.

Producenci zbóż o ustawie – zakaz uboju rytualnego uderzy w małe gospodarstwa

PZPRZ podkreśla, że Polska jest głównym eksporterem mięsa wołowego i drobiowego wyprodukowanego w systemie halal i koszer. Natomiast wprowadzenie zakazu uboju religijnego dotknie przede wszystkim małe gospodarstwa hodujące bydło. To właśnie od nich pochodzi żywiec na eksport na potrzeby religijne.

Ponadto, warto również zaznaczyć, że polscy rolnicy wyspecjalizowali się w tego rodzaju produkcji, skarmiając zwierzęta paszami sporządzonymi na bazie krajowej produkcji zbożowej. Dzięki czemu dostarczają zwierzęta o najwyższej jakości hodowlanej.

Zakaz uboju przyniesie rolnikom straty w wysokości 20-30 % dochodów. Jeśli chodzi o drób, to co piąta sztuka ubijana jest w Polsce właśnie w systemie halal i koszer. Po wprowadzeniu zakazu branża drobiarska może upaść z dnia na dzień. Za nią za to może nastąpić gwałtowne załamanie rynku zbytu na polskie zboże wykorzystywane do skarmiania zwierząt i drobiu. 

Problem z zagospodarowaniem produkcji zbóż, który może się pogłębić

Producenci zbóż wyrażając swoją opinię o ustawie dotyczącej ochrony zwierząt i podkreślają, że wprowadzenie zakazu uboju doprowadzi do jeszcze większych problemów związanych z zagospodarowaniem zbóż. W związku z tym, może nastąpić wyraźna destabilizacja rynku zbożowego, a w takich przypadkach zagrożony będzie rozwój większości gospodarstw w Polsce. 

Prezes Zarządu PZPRZ Stanisław Kacperczyk zaapelował na koniec – (…) ,, apelujemy o interwencję Pana Premiera o przedsięwzięcie kroków, które spowodują, że możliwość uboju religijnego nie zostanie w naszym kraju zniesiona.”

Źródło: PZPRZ 

http://pieczywopelnoziarniste.home.pl/autoinstalator/wordpressplugins1/?p=1639