Pomoc dla rolników dotkniętych przez COVID-19 ruszy 9 września

Producenci rolni mają szansę niebawem otrzymać wyjątkowe wsparcie. Pomoc dla rolników dotkniętych przez COVID-19, bo o nim mowa rozpocznie się 9 września. To właśnie wtedy ruszy nabór przyjmowania wniosków w Biurach Powiatowych ARiMR. 

Pomoc dla rolników dotkniętych przez COVID-19 – czyli dla hodowców zwierząt

Jednorazowa płatność trafi do rolnika, bądź jego małżonka posiadającego numer identyfikacyjny (EP) jeżeli na dzień 1 marca posiada co najmniej:

• 3 sztuk samców gatunku bydło domowe w wieku od 12 miesięcy włącznie i nie więcej niż 24 miesiące lub

• 3 sztuk samic gatunku bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące lub

• 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

• 5 sztuk samic gatunku koza domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

• 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia, przy czym do 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt urodzonych od 1 listopada 2019 r. do 31 maja br.

Ponadto, pomoc dla rolników dotkniętych przez COVID-19 będzie możliwa, jeżeli rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt.

Pomoc dla producentów drobiu

Na wsparcie finansowe w związku z kryzysem COVID-19 mogą również liczyć osoby, które zajmują się produkcją:

• drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk

• kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk

• gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk

• indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk

Dodatkowo, producenci drobiu muszą w terminie 15 marca – 15 czerwca br. dokonać przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych.

Wnioski o pomoc dla rolników dotkniętych przez COVID-19 do 30 września

Aby otrzymać jednorazową dotację należy wypełnić wniosek, a następnie:

• złożyć go osobiście

• przesłać go pocztą tradycyjną

• przesłać za pomocą platformy e-PUAP

Decyzję o przyznaniu płatności wydaje kierownik biura powiatowego ARiMR w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Źródło: ARiMR

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19/pomoc-covid-19-informacje.html