Odmiany rzepaku które warto uprawiać

Rolnicy zakończyli żniwa i powoli przygotowują się do przeprowadzenia  siewu rzepaku. Wielu z nich zastanawia się jaką odmianę wybrać. Aby ułatwić wybór COBORU podał odmiany rzepaku, które warto uprawiać w 2020 roku.

Po pierwsze: Lista Odmian Zalecanych na obszarze danego województwa

LOZ powstaje na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach systemu Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Nadzoruje je Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych współpracując z zainteresowanymi podmiotami. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2020 ustalono w czasie zimowych posiedzeń Wojewódzkich Zespołów PDO.

Jakie odmiany rzepaku warto wybrać do siewu w tym roku?

COBORU w 2020 roku umieścił na Liście Odmian Zalecanych 44 odmiany rzepaku ozimego. Z czego 33 to odmiany mieszańcowe, a 11 to odmiany populacyjne.

W 2020 roku najwięcej odmian rzepaku wpisano dla województwa śląskiego (19), a także lubuskiego (17). Nie wpisano za to odmian dla województwa małopolskiego, oraz mazowieckiego.

W bieżącym roku polecane są przede wszystkim odmiany rzepaku takie jak:

  • Architect F1
  • DK Extract F1
  • SY Ilona

Wspomniane odmiany poleca się uprawiać w 10 województwach. Natomiast, 3 kolejne odmiany COBORU rekomenduje do uprawy w 9 województwach. Chodzi w tym przypadku o następujące odmiany:

  • Bonanza F1
  • DK Expiro F1
  • Stefano KWS F1

Na Liście Odmian Zalecanych znalazły się również odmiany, które pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), przez co, nie są one zarejestrowane w naszym kraju.

Chodzi w tym przypadku o odmiany takie jak:

  • DK Exception F1
  • Trezzor F1

COBORU ponadto informuje poprzez Listę Odmian Zalecanych, że odmiany rzepaku Augusta F1 i DK Platinium F1charakteryzują się dużą odpornością na kiłę kapusty.

Wybór odmiany rzepaku – czym się kierować?

Ranking odmian mieszańcowych rzepaku ozimego 2020 roku przedstawiło także Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju. 

Wynika z niego, że najlepszą odmianą jest Advocat, która charakteryzuje się wysokim plonem nasion, dużą zawartością tłuszczu w nasionach. Ponadto, odmiana ta oznacza się dobrą zimotrwałością, a także odpornością na choroby i pochylenie łanu.

Źródło:

https://coboru.gov.pl/Publikacje_COBORU/LOZ/LOZ_2020.pdf
https://www.pspo.com.pl/publications/dae7cf4c305c2f71c8a25457d3ff0502cacaaa4e.pdf