Odmiany pszenicy i żyta polecane do uprawy w 2020 roku

Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych przedstawił odmiany pszenicy i żyta szczególnie polecane do uprawy w 2020 roku. COBORU rekomenduje m.in. 38 odmian pszenicy, a także 26 odmian żyta.  

Odmiany pszenicy i żyta polecane do uprawy – jaką pszenicę wybrać?

Do tegorocznych siewów COBORU poleca 38 odmian pszenicy ozimej, spośród nich najlepsza jest odmiana Artist. Można ją uprawiać na terenie całego kraju, oprócz woj. warmińsko – mazurskiego. Na drugim miejscu znajduje się odmiana RGT Kilimanjaro nadająca się do uprawy w 13 województwach.  

COBORU sugeruje również do uprawy odmianę Linus (w 12 województwach), a także odmianę RGT Bilanz na terenie 11 województw.

Jeśli chodzi o województwa, to najwięcej (16) odmian pszenicy ozimej można uprawiać w województwie śląskim, oraz opolskim (14).

Wśród polecanych odmian pszenicy 19 z nich należy do jakościowych odmian chlebowych (A), natomiast pozostałe 18 stanowią odmiany chlebowe B. Jedna z odmian znajdująca się na Liście odmian zalecanych do uprawy należy do grupy odmian pastewnych, bądź innych.

Ponadto, warto podkreślić, że odmiany Findus i RGT Sacramento pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), przez co nie są wpisane do Krajowego Rejestru.

Na liście znalazła się również odmiana oścista – Ostroga, za to odmiana Hybery F1 należy do odmian mieszańcowych.

Odmiany pszenicy i żyta polecane do uprawy – jakie żyto jest najlepsze?

COBORU na ten rok poleca 26 odmian żyta ozimego. Spośród nich warta uwagi jest przede wszystkim odmiana KWS Vinetto F1 . Można ją uprawiać na terenie całego kraju, za wyjątkiem woj. podkarpackiego i podlaskiego. Należy ona jednocześnie do odmian mieszańcowych.

Oprócz nich, COBORU rekomenduje do uprawy następujące odmiany:

• KWS Dolaro F1 

• Dańkowskie Granat

• KWS (Serafino F1, Binntto F1, Florano F1)

• Dańkowskie Hadron

• Dańkowskie Turkus

• Inspector

Najwięcej odmian żyta ozimego, a konkretnie 10 można uprawiać w województwie mazowieckim i kujawsko – pomorskim. 

Ponadto, warto dodać, że dwie odmiany KWS Daniello, a także KWS Theofano skreślono z Krajowego Rejestru w 2019 r. W zamian za to wstępną rekomendację uzyskała odmiana Piano

Źródło: COBORU

https://coboru.gov.pl/Publikacje_COBORU/LOZ/LOZ_2020.pdf