Normy wysiewu zbóż

Norma wysiewu

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest zbyt wysoka norma wysiewu zbóż. Przyczyn jest wiele. Często są to przyzwyczajenia przekazywane od pokoleń czy też pozorne zapobieganie problemom. Wątpliwości mają też często rolnicy, którzy sieją własny materiał lub pochodzący z nielegalnego źródła. Wtedy zwiększanie normy jest uzasadnione, ponieważ mamy do czynienia z nasionami słabo wyczyszczonymi lub o niskim kiełkowaniu. W trakcie czyszczenia nasion Top Farms odpad stanowi czasami nawet 30%. W wypadku słabego wyczyszczenia ten odpad po prostu trafiłby na nasze pole. 

Zatem jaką normę wysiewu zbóż stosować? Taką, jaką podaje producent nasion lub hodowca. Dzięki wieloletnim badaniom i obserwacjom odmian producent i hodowca doskonale znają potencjał krzewienia, szybkość wzrostu i wigor odmiany. Cel główny, jaki chcemy osiągnąć, to możliwie optymalna liczba w pełni wykształconych kłosów na metrze kwadratowym. Znając potencjał krzewienia, możemy zwiększać lub zmniejszać liczbę roślin na metrze. A za nią odpowiada odpowiednia ilość wysianych ziaren. Zdolność krzewienia – czyli liczba kłosów, jaką uzyskamy z jednej rośliny – jest cechą wybitnie odmianową i zależną od terminu siewu. Dlatego odmiany różnią się między sobą zalecanymi normami wysiewu.

Kalkulacja wysiewu zbóż

Wiedząc już, że ważniejsza od masy wysianych nasion jest ilość ziaren, bardzo ważne jest poznanie parametrów materiału siewnego. Jeżeli mamy do dyspozycji nasiona, których MTZ wynosi na przykład 55 g, oraz takie, których MTZ równa się 35 g, to liczbę wysianych kilogramów na hektar możemy zredukować aż o 36%! Kiedy w pierwszym przypadku norma wyniosłaby 150 kg, to w drugim byłoby to niespełna 100 kg! A ostatecznie uzyskamy tę sama liczbę roślin i kłosów na metrze kwadratowym. Czysta oszczędność. 

Kiedy możemy zmienić normę wysiewu? 

Zastosować niższą normę wysiewu możemy w sytuacji, kiedy decydujemy się na wcześniejszy termin siewu lub siejemy na glebach lżejszych. W pierwszym przypadku rośliny mają więcej czasu na krzewienie, ale są dłużej narażone na zaatakowanie przez choroby czy owady. W drugim składniki pokarmowe i woda są łatwiej dostępne, co również sprzyja krzewieniu roślin. Wyższą normę należy zastosować w odwrotnych przypadkach. Czyli w opóźnionym terminie siewu oraz na glebach cięższych. Przyczyna jest również analogiczna. W wypadku opóźnionego siewu rośliny mają mniej czasu na rozkrzewienie, a na cięższych glebach dostępność składników pokarmowych i wody jest utrudniona.

Zbyt niska norma wysiewu

  1. marnotrawienie miejsca na polu,
  2. większe problemy z chwastami,
  3. zbyt mała obsada kłosów to niższy plon,
  4. nadmiar światła przesusza glebę i pobudza chwasty.

Zbyt wysoka norma wysiewu

  1. konkurencja o składniki pokarmowe i światło,
  2. rośliny wybujałe, podatniejsze na szkodniki i choroby,
  3. gorsze rozkrzewienie – niższy plon,
  4. ryzyko wylegania.

Warto przeczytać również:
https://www.nasionka24.pl/jaka-pszenice-wybrac/
https://www.nasionka24.pl/jakie-pszenzyto-wybrac/
https://danko.pl/glowna/odmiany/kalkulator-ilosci-wysiewu/