Milionowe inwestycje w branży ŚOR

Na skutek wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu producenci środków ochrony roślin planują przeprowadzić milionowe inwestycje w branży ŚOR. Skupiać się one będą przede wszystkim na nowych technologiach i bardziej zrównoważonych produktach. 

Milionowe inwestycje w branży ŚOR do 2030 roku

Producenci środków ochrony roślin poddają się wprowadzanym regulacjom i zmianom w prawie, dlatego wprowadzają innowacyjne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo stosowania ŚOR. Aby był oto możliwe Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) 7 września br. przedstawiło zobowiązania do zrealizowania na najbliższą dekadę.

Zaplanowano w tej sprawie milionowe inwestycje w branży ŚOR, które wyniosą ponad 14 miliardów euro. Pieniądze przeznaczone będą także na zwiększenie zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin, oraz na zmianę podejścia do szkoleń dla rolników. Wszystkie wprowadzane zmiany nastąpią zgodnie z wymogami polityki zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin.

Zobowiązania branży ŚOR dotyczą kluczowych obszarów

Branża ŚOR przedstawiła zobowiązania poruszające kwestie:

• innowacji i inwestycji – 10 mln euro trafi na precyzyjne i cyfrowe technologie, a 4 mln euro na innowacje w dziedzinie biopestycydów.

Niezbędne w tym przypadku są odpowiednie regulacje, aby innowacje mogły trafić bezpośrednio do rolników.

• gospodarki o obiegu zamkniętym – zaplanowano zwiększenie zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin do 75 % w krajach europejskich, w których systemy już działają. 

Ponadto, przewiduje się stworzenie systemów zbiórki do 2025 r. w krajach, w których nie funkcjonują.

• ochrona ludzi i środowiska – polegająca na zminimalizowaniu ryzyka stosowania środków ochrony roślin poprzez prowadzenie licznych szkoleń dla rolników.

Tematyka tych spotkań dotyczyć będzie zintegrowanej ochrony roślin, ochrony wód, a także ochrony osobistej operatora. 

Powyższe zobowiązania mają przyczynić się do realizacji unijnej dyrektywy, która związana jest ze zrównoważonym stosowaniem środków ochrony roślin. Na dodatek, dotyczą one strategii ,,Od pola do stołu”, której celem jest zapewnienie wystarczającej ilości żywności wyprodukowanej w sposób zrównoważony.

Źródło: PSOR

http://psor.pl/branza-srodkow-ochrony-roslin-podejmuje-zobowiazania-do-2030-roku/