Żyto ozime

Żyto ozime to najmniej popularny gatunek zboża wśród rolników. Najczęściej jest wybierane ze względu na jego przydatność do siewu na najsłabszych stanowiskach. Ziarno żyta służy przede wszystkim do produkcji mąki przeznaczonej do wypieku chleba. Można je także wykorzystać do produkcji alkoholu ze względu na wysoką zwartość skrobi w ziarnie. Ponad to sprawdza się także w produkcji paszy w formie zielonki lub jako międzyplon.

Żyto ozime ma skromne wymagania pokarmowe i glebowe. Jest gatunkiem najlepiej przystosowanym do uprawy na glebach lekkich oraz ubogich w składniki pokarmowe. Sporą jego zaletą jest tolerancja na zakwaszenie gleby (pH 4,5–6,5).

Kiedy siać żyto ozime?

Optymalny termin siewu żyta ozimego jest krótki i wynosi zaledwie 10-15 dni. Niestety tak jak w przypadku jęczmienia czy pszenżyta ozimego ten gatunek zboża również nie specjalnie toleruje opóźnienie siewu. Dlatego w przypadku żyta ozimego wybór odpowiedniego terminu jest bardzo istotny, jeśli chcemy uzyskać zadowalający plon ziarna. Terminy siewu żyta ozimego są różne w zależności od rejonu kraju. Jako pierwsi siewy mogą rozpocząć gospodarze z północno-wschodniej Polski. Tutaj termin przypada na 5-15 września. W przypadku Polski wschodniej optymalnym terminem jest 10-25 września. Natomiast dla centralnej to 15-25 września. Na zachodzie kraju żyto ozime można wysiewać od 20 do 30 września. Najpóźniejsze siewy są możliwe w województwach Polski północno-zachodniej, gdzie optymalnym terminem jest 20 września do 5 października.

Jaka jest norma wysiewu żyta ozimego?

Zwiększenie lub zmniejszenie normy wysiewu żyta ozimego może skutkować obniżeniem plonowania. Po pierwsze przy ustalaniu obsady roślin na m2 należy wziąć pod uwagę czy jest to odmiana populacyjna, czy hybrydowa. Po drugie wpływ na normę wysiewu ma także rodzaj stanowiska. Na kompleksach żytnich bardzo dobrych można ją obniżyć, natomiast w przypadku żytnich słabych należy ją zwiększyć o 10 %. Tak jak w przypadku innych gatunków zbóż normę wysiewu najlepiej obliczyć na podstawie poniższego wzoru.

Masa tysiąca ziaren (g) x norma wysiewu (sztuk na m2)/ zdolność kiełkowania (%) = ilość wysiewu w kg/ha.

Odmiany populacyjne charakteryzują się zwiększoną ilością ziarniaków na m2, która zazwyczaj mieści się w przedziale 250-300. W przypadku odmian hybrydowych liczba ta jest prawie o 1/3 mniejsza i powinna wynosić 180-200 ziarniaków na m2.

Jak wybrać odmianę żyta ozimego?

Tak jak już wcześniej wspomniano na początku należy zastanowić się jaką odmianę chcemy wysiać – populację czy hybrydę. Następnie należy zwrócić uwagę na szereg innych cech. Oczywiście nikt nie będzie wysiewał żyta ozimego na najlepszym stanowisku, tak jak inne gatunki zbóż. Przy wyborze odmiany warto zwrócić uwagę na odporność na choroby, wyleganie oraz tolerancję na niskie temperatury.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2