Pszenżyto ozime

Pszenżyto ozime jest zbożem, posiadającym duże zapotrzebowanie na wodę. W latach kiedy opady są obfite możemy liczyć na większe jego plonowanie. Najwięcej wody pszenżyto potrzebuje w okresie od fazy krzewienia, poprzez fazę strzelania w źdźbło, do kłoszenia się.

Pszenżyto ozime doskonale zimuje właściwie w całym kraju i jest zbożem, którego potencjał plonowania jest większy niż w przypadku pszenicy i żyta. W kłosie pszenżyta wytwarzana jest większa ilość kwiatów niż w kłosach pszenicy i żyta a co za tym idzie wytwarzana jest większa ilość ziarna. Nasiona pszenżyta mają mniejsze wymagania glebowe niż pszenica i żyto.

Kiedy siać pszenżyto ozime?

Pszenżyto ozime tak jak jęczmień ozimy jest gatunkiem zboża wrażliwym na opóźniony termin siewu. Opóźnienie może przyczynić się do niedostatecznego rozwoju systemu korzeniowego, co skutkuje wymarznięciem. Pierwsze siewy można rozpocząć już 5 września, jednak dotyczy to gospodarstw zlokalizowanych w północno-wschodniej części Polski. Najpóźniej powinny zostać zakończone do 20 września. W przypadku Polski centralnej siew można wydłużyć do trzeciej dekady września. Najdłużej pszenżyto ozime mogą siać rolnicy z zachodniej oraz południowej części kraju. Tutaj siewy powinny zostać zakończone do 5 października.

Jaka jest norma wysiewu pszenżyta ozimego?

Optymalna obsada roślin pszenżyta ozimego powinna wynosić 400‑600 roślin/m2, a ilość wysiewu 120‑180 kg/ha. Pamiętajmy, że nadmierna ilość wysiewu szczególnie w optymalnym terminie siewu i optymalnych warunkach glebowych może prowadzić do zagęszczenia łanu i konkurencji pomiędzy roślinami. Ponad to zbyt duża liczba roślin na m przyczynia się do wylegania oraz porażenia przez mączniaka prawdziwego. Tak jak w przypadku pozostałych zbóż normę wysiewu można łatwo obliczyć na podstawie wzoru.

Masa tysiąca ziaren (g) x norma wysiewu (sztuk na m2)/ zdolność kiełkowania (%) = ilość wysiewu w kg/ha.

Najmniejszą ilość wysiewu stosuje się na glebach kompleksu pszennego i dla odmian, które odznaczają się silnym krzewieniem oraz mają wysokie wymagania względem natężenia światła. Na kompleksach żytnich oraz przy opóźnionym terminie siewu normę należy zwiększyć o około 10 %.

Jak wybrać odmianę pszenżyta ozimego?

Pszenżyto ozime najczęściej wysiewane jest na najsłabszych stanowiskach szczególnie mozaikowatych. Warto jednak przed wyborem odpowiedniej odmiany zwrócić uwagę na jej podstawowe cechy. Tak jak w przypadku innych zbóż odmiana powinna być dobrana względem stanowiska oraz rejonu kraju w jakim zamierzamy ją uprawiać. Dobrze jest wziąć pod uwagę takie cechy jak – mrozoodporność, zimotrwałość, odporność na choroby, wyleganie a także długość słomy jaką po sobie pozostawia. Pamiętajmy, że dobrze dobrana odmiana to solidna podstawa do uzyskania wysokiego plonu dobrej jakości.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5