Pszenica ozima

Pszenica ozima jest jednym z najczęściej spotykanych i uprawianych zbóż zarówno w Polsce jak i na świecie. Dzięki wysokiej wydajności mąki i mniejszej zawartości popiołu jest ona podstawowym zbożem chlebowym. Oprócz młynarsko-piekarskiego wykorzystania pszenicy ozimej, wykorzystuje się ją również na paszę oraz inne cele konsumpcyjne, np. ciastka czy makaron.

Pszenica ozima to najczęściej wybierane przez rolników zboże, które charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem pomiędzy poszczególnymi odmianami. Dlatego wybór odpowiedniej odmiany powinien być uwarunkowany indywidualnymi preferencjami.

Kiedy siać pszenicę ozimą?

Termin siewu pszenicy ozimej jest zróżnicowany, w zależności od regionu Polski. Najlepiej jednak plonuje, w przypadku siewu od końca pierwszej dekady września do końca tego miesiąca. Podejmując decyzję o terminie siewu pszenicy ozimej należy pamiętać, że jego opóźnienie może skutkować obniżeniem plonu nawet o kilkanaście procent. Najwcześniej siewy mogą rozpocząć rolnicy z Polski północno – wschodniej.

Optymalnym terminem dla tego regionu jest 5-20 września. Nieco później przypada termin siewu dla Polski środkowej oraz regionów południowo-wschodnich, czyli między 10 a 25 września. Polska zachodnia powinna planować siewy między 15-30 września. Najpóźniejszy termin przypada od 20 września do 5 października dla Niziny Śląskiej oraz terenów nadmorskich, ze względu na łagodniejszy klimat w stosunku do reszty kraju.

Jakie są normy wysiewu pszenicy ozimej?

Norma wysiewu pszenicy ozimej ma niemały wpływ na wielkość oraz jakość przyszłych plonów. Uwarunkowana jest szeregiem czynników do których należą termin siewu, odmiany, poziomu stosowanej agrotechniki, klasy gleby, przedplonów, a także warunków wilgotnościowych gleby. Normę wysiewu pszenicy ozimej po uwzględnieniu wymienionych czynników można obliczyć na podstawie wzoru.

Masa tysiąca ziaren (g) x norma wysiewu (sztuk na m2)/ zdolność kiełkowania (%) = ilość wysiewu w kg/ha.

Silnie krzewiące odmiany pszenicy ozimej można wysiewać w ilości od 100 do 140 kg/ha. Odmiany średnio krzewiące wysiewa się w ilości od 140 do 190 kg/ha, natomiast odmiany słabo krzewiące – w ilości od 180 od 230 kg ziarna na hektar.

Jak wybrać odmianę pszenicy ozimej?

Wybierając odmianę pszenicy ozimej należy zwrócić uwagę na szereg parametrów. Większość rolników zwraca uwagę jedynie na potencjał plonowania danej odmiany. Niestety to za mało, aby móc myśleć o wysokim plonie. Przy wyborze odmiany należy zwrócić uwagę na klasę bonitacyjną gleby jaką dysponujemy, a także jej odczynem pH. Ponad to istotnymi czynnikami mającymi wpływ na agrotechnikę są – odporność na choroby, wyleganie, porastanie ziarna w kłosie, a także mrozoodporność. Odpowiednio dobrana odmiana pszenicy ozimej do stanowiska to podstawa wysokich plonów oraz jakości ziarna.

Wyświetlanie 1–9 z 27 wyników