Jesienne ubezpieczenia upraw właśnie wystartowały

Kalendarzowa jesień rozpoczęła się, a wraz z nią ruszyły jesienne ubezpieczenia upraw. Rolnicy ubezpieczają zwykle uprawy zbóż, a także rzepaku od gradu, ujemnych skutków przezimowania, oraz od przymrozków wiosennych. W tym roku, dopłaty do ubezpieczenia są zdecydowanie niższe, dlatego nie warto czekać z ubezpieczeniem do ostatniej chwili. 

Jesienne ubezpieczenia upraw w różnych pakietach

W jesiennym sezonie możliwe jest ubezpieczenie upraw takich jak:

• pszenica ozima

• pszenżyto ozime

• jęczmień ozimy

• żyto ozime

• mieszanki zbożowe ozima

• rzepak ozimy

Jesienne ubezpieczenia upraw w przypadku zbóż i rzepaku dostępne są w pakietach, które chronią przed:

• gradem

• ujemnymi skutkami przezimowania 

• przymrozkami wiosennymi 

• deszczem nawalnym

• huraganem

Warto przy tym dodać, że ubezpieczenie rzepaku ozimego na danej polisie będzie uwarunkowane jednoczesnym ubezpieczeniem zbóż ozimych.

Natomiast łączna powierzchnia zbóż ozimych w tym przypadku nie powinna być mniejsza, niż 30% powierzchni upraw rzepaku ozimego na polisie.

Mniejsze dopłaty do ubezpieczeń niż zwykle

W tym roku jesienne ubezpieczenia upraw warto nie odkładać na ostatnią chwilę, ponieważ pula środków pochodząca z budżetu państwa jest zdecydowanie niższa, niż w 2019 roku.

Wspomina o tym Arkadiusz Wiśniewski, członek Zarządu Concordii:

,, W tym roku na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw w budżecie Skarbu Państwa przeznaczone zostało 400 mln złotych, podczas gdy w 2019 roku zarezerwowana kwota wynosiła 650 mln zł, z czego faktycznie wykorzystane zostało około 500 mln zł, co pozwoliło na objęcie ubezpieczeniem przez wszystkie zakłady ubezpieczeń ok. 4 mln ha upraw rolnych. Tylko na podstawie tych danych widać, że – zakładając niezmienione wszelkie inne okoliczności – w tym roku zabraknie funduszy na dopłaty do składek ubezpieczeniowych dla nawet 800 tys. ha. Znaczący wzrost ubezpieczonego wiosną areału powoduje, że należy się spodziewać szybkiego wyczerpania się puli dopłat jesienią.” 

Warto również wspomnieć o tym, że zakłady ubezpieczeń mogą oferować ubezpieczenia z dopłatą do składek jedynie w ramach limitów określonych w umowach zawartych z MRiRW i KOWR. Brak uzyskania dopłaty może spowodować, że kwota składki ubezpieczenia dla rolnika wzrośnie prawie trzykrotnie.

Źródło: CONCORDIA UBEZPIECZENIA 

https://concordiaubezpieczenia.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/informacje-prasowe/rusza-jesienny-sezon-ubezpieczania-upraw-pula-doplat-nizsza-niz-zwykle/