Jaką pszenice wybrać ?

Wybór odpowiedniego materiału siewnego nie jest łatwy. Aby, kupić odpowiednie nasiona, trzeba dokładnie przeanalizować swoje potrzeby. Pszenica ozima jest jednym z najbardziej popularnych zbóż w Polsce, a na rynku wybór nasion jest potężny. Sprawdź jak dobrać odpowiednią odmianę dla Twojego gospodarstwa!

Zanim ustalimy jaki materiał siewny kupić należy zrobić wstępną kalkulację ekonomiczną naszej uprawy. Dobrze na początku ustalić budżet jaki możemy przeznaczyć na produkcję pszenicy ozimej. Następnie musimy precyzyjnie określić jakie mamy czynniki agrotechniczne w gospodarstwie i na tej podstawie wybrać odpowiednią odmianę pszenicy ozimej!  

Najważniejszy czynnik? Stanowisko uprawy! 

Jeśli, chcemy wybrać odpowiednią odmianę pszenicy, na początku musimy ustalić kilka bardzo ważnych aspektów. Przede wszystkim musimy wiedzieć jaki jest nasz cel uprawy, czy będzie ona przeznaczona na paszę dla zwierząt, a może na cele konsumpcyjne. Po jego wyznaczeniu należy bezwzględnie określić jakie stanowisko zostanie przeznaczone pod uprawę pszenicy ozimej. Nie wolno zapominać, że klasa gleby jest szalenie istotnym czynnikiem w produkcji tego zboża. To właśnie od stanowiska będzie zależał wybór konkretnej odmiany. Na najsłabszych ziemiach powinniśmy wysiewać odmiany, które charakteryzują się wysoką odpornością na niekorzystne warunki glebowe, a także na suszę czy mróz. Natomiast w przypadku dobrych stanowisk należy wybierać takie odmiany, które są polecane do uprawy na lepszych glebach. Odmiany polecane na dobre stanowiska nie powinno się wysiewać na słabych glebach, chyba że hodowca poleca odmianę na rożne rodzaje gleb. Natomiast odmiany na słabsze stanowiska można wysiewać na lepszych glebach, ale wtedy należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy ma to uzasadnienie ekonomiczne. 

Przedplon pod pszenicę ozimą 

Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę planując wybór odmiany to przedplon. Pszenicę ozimą dobrze jest wysiać tuż po innej, zebranej już roślinie uprawnej. Większość odmian, ma podobne wymagania co do przedplonu. Oczywiście najlepszym możliwym przedplonem dla pszenicy ozimej są rośliny motylkowe oraz strączkowe, które pozostawiają glebę w dobrej kulturze. Kolejnym dobrym stanowiskiem są pola po burakach cukrowych oraz rzepaku ozimym. Pszenicę ozimą można także z powodzeniem uprawiać po kukurydzy, wtedy należy jednak zwrócić uwagę na odporność odmiany na gatunki grzybów z rodzaju Fusarium. Dzięki temu unikniemy porażenia ziarna przez fuzariozę kłosów, która znacznie obniża jego jakość oraz obniża cenę w skupie. Spora część gospodarstw w Polsce uprawia pszenicę ozimą po innych zbożach lub po sobie. W takiej sytuacji najlepiej sprawdzą się odmiany, które będą charakteryzowały się wysoką odpornością na kompleks chorób podstawy źdźbła. 

Wyznacz termin siewu pszenicy ozimej 

Siew pszenicy ozimej to bardzo ważny etap w jej uprawia. Błędy, które można popełnić w tej fazie, są nie do naprawienia, a ich konsekwencje mogą być odczuwane przez cały sezon. Śmiało można powiedzieć, że plon pszenicy budujemy w momencie siewu. Pamiętajmy, że różne odmiany pszenicy ozimej mogą być wysiewne w różnych terminach. Dlatego przy ich wyborze należy sprawdzić jaki termin siewu poleca hodowca. Negatywnie na plon może wpłynąć zarówno zbyt wczesny, jak i zbyt późny termin siewu. Siejąc pszenicę ozimą zbyt wcześnie możemy spodziewać się problemów z przezimowaniem roślin, a także wejście w fazę strzelania w źdźbło przed zimą. Kolejnym problemem, który może się pojawić w przypadku wczesnego terminu siewu to porażenie plantacji przez wirusy przenoszone przez mszyce oraz skoczogonki. Jeśli plantacja będzie zbyt wybujała przed zimą może potrzebować dodatkowej ochrony chemicznej tzw. zabiegu T0. 

Opóźnienie terminu siewu pszenicy ozimej także przyczynia się do obniżenia plonowania. Głównym ryzykiem jest słabsze przygotowanie roślin do zimy, a także słaby start wczesną wiosną. Ponad to rośliny z opóźnionych siewów mają krótszy okres krzewienia, co przyczynia się do wytworzenia zbyt małej obsady kłosów, a w efekcie obniżonego plonu. Pamiętajmy, że siejąc pszenicę ozimą w opóźnionym terminie należy liczyć się z dodatkowym zabiegiem chemicznym, czyli dokrzewiania wczesną wiosną. Zanim wybierzemy odmianę warto sprawdzić jaki jest optymalny termin siewu dla naszego regionu, ponieważ każda część Polski charakteryzuje się zróżnicowaniem klimatu. 

Zaprawy nasienne 

Wiemy jakie stanowisko przeznaczymy pod uprawę pszenicy ozimej, ustaliliśmy przedplon oraz termin siewu. Kolejną istotną kwestią jest wybór zaprawy nasiennej bez której o powodzeniu uprawy nie ma mowy. Wybór źle zaprawionego materiału siewnego lub zaprawy o wątpliwym składzie może pogrzebać marzenia o plonie już na starcie. Zaprawa nasienna ma kilka ważnych zadań jednym z nich jest zabezpieczenie ziarna przed najgroźniejszymi chorobami, które mogą pojawić się we wczesnych fazach rozwojowych. Kolejnym jest jej pozytywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego oraz na lepsze pobieranie składników pokarmowych wprowadzonych do gleby przed siewem. Dodatkowo dobrze wybrana zaprawa wspomaga, rośliny w przypadku sytuacji stresowych związanych z niedoborem wody czy chłodem. Pamiętajmy, żeby wybierać najlepszy materiał siewny, precyzyjnie zaprawiony gdyż tylko taki pozwala na uzyskanie wysokiego plonu dobrej jakości.