IOR apeluje o obniżenie VAT na adiuwanty

IOR apeluje do ministra rolnictwa o obniżenie stawki VAT na adiuwanty. Podatek zwiększono do 23 %, jednak IOR proponuje, aby adiuwanty zaliczyć do towarów opodatkowanych 8 % stawką VAT. Tak jak jest to w przypadku nawozów, czy ŚOR. 

Adiuwanty podobnie jak środki ochrony roślin są ważne

Prof. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB uważa, że podwyższenie stawki VAT nie ma żadnego uzasadnienia. Argumentuje to w ten sposób, że większość rolników nie jest płatnikiem podatku VAT. W związku z tym, nie mają oni możliwości odliczenia podatku, co podwyższa ich koszty związane z produkcją płodów rolnych.

IOR apeluje o obniżenie stawki VAT ze względu na sprzedaż pakietów ŚOR i adiuwantu

Dyrektor IOR podkreśla, że duże gospodarstwa zajmujące się produkcją i handlem nie odczują podwyższenia podatku, ponieważ są jego płatnikami i dokonują jego rozliczenia. Ponadto, w ostatnich latach w Polsce rozwija się sprzedaż pakietów (środek ochrony roślin i adiuwant).

W tym przypadku, stawka VAT dla ŚOR wynosi 8 %, natomiast stawka dla adiuwanta wynosi 23 %. Taki rodzaj sprzedaży nie jest dla rolników korzystny.

Nowelizacja ustawy VAT miała dotyczyć tych samych asortymentów

IOR apeluje o obniżenie VAT na adiuwanty, ponieważ nowa matryca zakładała początkowo objęcie tą samą stawką podobne produkty. Nie ulega wątpliwości w tym przypadku, że adiuwanty ściśle związane są ze środkami ochrony roślin, a także z nawozami dolistnymi.

Używa się ich razem ze środkami i nawozami z uwagi na to, że same nie wykazują żadnego działania.

Źródło: IOR – PIB 

https://www.ior.poznan.pl/744,aktualnosci?tresc=7961