Inicjatywa białkowa COBORU

Inicjatywa białkowa COBORU ma za zadanie poprawić bilans białkowy w Polsce, a także zwiększyć powierzchnię upraw roślin białkowych. Dzięki prowadzonym doświadczeniom można określić w jakich rejonach warto uprawiać rośliny, a także jakie odmiany wybrać. 

Inicjatywa białkowa COBORU – na czym polega?

Polega na wprowadzeniu do doświadczeń odmianowych z roślinami białkowymi innowacyjnych modyfikacji. Obejmuje ona w swoim zakresie soję, a także tradycyjne gatunki roślin bobowatych grubonasiennych takich jak:

bobik

• groch siewny

• łubin wąskolistny 

• łubin żółty

W ramach inicjatywy białkowej ilość doświadczeń:

• podwojono w przypadku soi, bobiku, a także łubinu wąskolistnego 

• zwiększono o ponad 60 % w przypadku łubinu żółtego, a o 30 % powiększono te z udziałem grochu siewnego 

Inicjatywa białkowa COBORU – cele i plonowanie roślin

Celem inicjatywy jest m.in. monitoring przydatności odmian roślin bobowatych do uprawy, który obejmuje m.in.:

wysokość i wierność plonowania 

• wczesność i zdolności adaptacyjne odmian w różnych rejonach kraju 

• tolerancję odmian na stresy abiotyczne i biotyczne

Jeśli chodzi o plony to w przypadku soi w latach 2017 – 2019 r. wynosiły one od 26,7 dt/ha do 36,3 dt/ha.

Ponadto, na podstawie doświadczeń można stwierdzić, że odmiany bardzo wczesne, wczesne, średniowczesne odmiany soi można uprawiać na terenie całego kraju.

Inicjatywa białkowa COBORU uwzględnia także rośliny bobowate grubonasienne, które plonowały na poziomie zróżnicowanym na terenie Polski. Największym potencjałem plonowania oznacza się bobik i groch siewny, natomiast najniższym – łubin żółty.

Uprawa roślin białkowych i soi pełna korzyści

Niejednokrotnie powtarzano, że uprawa roślin białkowych i soi posiada wiele zalet takich jak np.:

• wiązanie azotu z powietrza, a także korzystne działanie na glebę i rośliny następcze

• poprawa bilansu paszowego i białkowego w kraju 

• alternatywa dla pasz GMO

• zwiększenie bioróżnorodności w uprawie roślin

Źródło: COBORU

https://coboru.gov.pl/IB/Pliki/Informator%20Coboru%202020%20maly.pdf