Głębokość siewu zbóż

Głębokość siewu zbóż

Prawidłowa głębokość siewu zbóż powinna mieścić się w granicach od 2 do 3 cm. Bardzo często spotyka się plantacje zbóż, na których ziarno zostało zasiane zbyt głęboko, na 6–7 cm, z powodu błędnego ustawienia siewników lub zbyt głębokiej uprawy przedsiewnej. Ziarno powinno trafić na lekko zagęszczoną warstwę gleby, gdzie została odbudowana struktura naczyń kapilarnych (dzięki zagęszczeniu gleby), którymi woda podsiąka z głębszych warstw ziemi.

Dostępność podsiąku w postaci wody kapilarnej jest decydująca dla wschodów w warunkach suszy i ważna dla prawidłowej głębokości siewu zbóż. Uprawę przedsiewną wykonujemy bezpośrednio przed siewem – tak, aby delikatnie obeschła wierzchnia warstwa gleby i nie kleiła się do redlic. Nie czekamy zbyt długo z siewem, żeby nie stracić cennej wody z wierzchnich warstw gleby, gdzie umieszczone zostanie ziarno.

Dla przykładu, żeby ziarno pszenicy mogło skiełkować, potrzebuje pobrać ilość wody równą 50% swojej wagi, czyli w przeliczeniu od 20 do 30 g wody na 1000 ziaren. 

Na glebach mocniejszych i zasobnych siejemy płycej. Natomiast na glebach lekkich siejemy nieco głębiej. Podstawą ustalenia głębokości siewu jest poziom uwilgotnienia gleby.

Problemy ze zbyt głębokim siewem

Nasiona dłużej wschodzą, ponieważ kiełki mają do pokonania dłuższą drogę przez zastosowaną głębokość siewu zbóż, przez co niepotrzebnie tracą dużo energii. Wychodzą na powierzchnię gleby osłabione, jasnożółte „szpilki”, tworząc rośliny, które są bardziej podatne na choroby i przemarznięcia. Pamiętajmy, że do fazy 3 liści młode rośliny korzystają głównie ze składników pokarmowych zgromadzonych w ziarnie. 

Charakterystyczną cechą takich siewek jest to, że rośliny mają długie, blade, wiotkie liście i zaczynają krzewić się zdecydowanie później lub nie krzewią się wcale. System korzeniowy jest słabiej rozwinięty, siewki tworzą międzywęźle korzeniowe i zawiązują drugi węzeł krzewienia. W roślinach dochodzi do zachwiania równowagi fitohormonalnej, co prowadzi do nieprawidłowego wzrostu roślin. Zatem głębokość siewu zbóż ma fundamentalny wpływ na rośliny.

Strata plonu może dochodzić nawet do 3 t/ha! Zbyt głęboki siew powoduje znaczną redukcję kłosów na jednostkę powierzchni, a to wprost przekłada się na ilość wytwarzanego ziarna.

Jakie są zagrożenia zbyt płytkiego lub zbyt głębokiego siewu zbóż? Jak osiągnąć prawidłową głębokość siewu zbóż?

Zbyt płytki siew:
ryzyko uszkodzenia siewek herbicydami,
ryzyko wyjedzenia ziarna przez ptaki,
możliwość wywiania nasion,
obsychanie kiełkujących nasion przy suchej i wietrznej pogodzie.

Zbyt głęboki siew:
dłuższy czas wschodów,
osłabione rośliny
dłuższy czas wschodów,
osłabienie roślin wskutek przebudowania węzła krzewienia.

Cenne uwagi:
Ustaw siewnik tak, by po siewie widocznych było około 5% nasion.
Gdy jest sucho, siej nieco głębiej, na głębokość około 3 cm.
Zwałuj pole, gdy po siewie widoczne są bryłki ziemi.
Stosowanie wysokiej jakości nasion obniża normę wysiewu i zapewnia lepszą ochronę wschodzących roślin!
Głębokość siewu zbóż ma wpływ na Twoje plony!

Warto przeczytać również:
https://www.nasionka24.pl/termin-siewu-zboz/
https://www.nasionka24.pl/norma-wysiewu/
https://www.agrofakt.pl/pszenica-ozima-gesto-siac/