Ruszył Powszechny Spis Rolny - co warto o nim wiedzieć?

1 września ruszył Powszechny Spis Rolny, który obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Zakończenie czynności spisowych planuje się na 30 listopada br. Zanim jednak ruszy on na dobre warto zaznajomić się z tym, o co rachmistrzowie spisowi mogą zapytać.

Ruszył Powszechny Spis Rolny - kogo obejmie?

Na początku warto podkreślić, że udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy, co oznacza, że dotyczy on gospodarstw rolnych:

osób fizycznych (gospodarstw indywidualnych)

osób prawnych

jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej

Wymienione podmioty muszą udzielić informacji o swoich gospodarstwie, które są zgodne z prawdą.

Trzy możliwości udziału w spisie

Ruszył Powszechny Spis Rolny, a rolnicy mogą udzielić informacji poprzez:

samospis internetowy dostępny na stronie GUS

rozmowę telefoniczną dzwoniąc pod infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

rozmowę z rachmistrzem spisowym podczas wizyty w naszym gospodarstwie

Ruszył Powszechny Spis Rolny - jakich pytań można się spodziewać?

Formularz spisowy obejmuje 11 działów takich jak:

użytkowanie gruntów 

powierzchnia zasiewów 

zwierzęta gospodarskie 

nawożenie 

ochrona roślin 

budynki gospodarskie 

ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze 

działalność gospodarcza 

struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkowaniem gospodarstwa indywidualnego 

aktywność ekonomiczna 

chów, a także hodowla ryb

Jest ich dużo, jednak należy pamiętać, że niektóre działy mogą nas nie dotyczyć.

Ponadto, GUS, zapewnia, że formularz nie zawiera pytań, na które odpowiedzi GUS uzyska ze źródeł administracyjnych. Co więcej, GUS nie będzie pytał o majątek rolników, ani o jego dochody.

GUS zbiera jedynie dane o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej. Interesuje go również to, czy prowadzona jest w gospodarstwie działalność pozarolnicza.  

Dane rolnika są bezpieczne - zapewnia GUS

Główny Urząd Statystyczny gwarantuje, że osoby przeprowadzające prace spisowe są zobowiązane do zachowania tajemnicy statystycznej. Dotyczy to także innych pracowników statystyki publicznej. 

Ruszył Powszechny Spis Rolny - dlaczego jest potrzebny?

Na koniec warto dodać, że wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, który pozwala scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą one m.in. władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Źródło: GUS

https://spisrolny.gov.pl/