Pola obsiane materiałem siewnym Top Farms Nasiona to : start roślin w tym samym czasie; siła, z jaką rosną młode rośliny; równy, jak od linijki łan na polu.

W moim gospodarstwie koncentruję się na zbożach, kukurydzy i rzepaku. Dlaczego stosuję Top Farms Nasiona? Jakość nasion musi być wysoka! Przy dzisiejszej wysoko rozwiniętej agrotechnice i wyspecjalizowanych agregatach do siewu im wyższa jakość materiału siewnego, tym przyjemniejsza i lepiej zorganizowana praca na polu. Wyrównanie ziarna i jego czystość gwarantuje precyzyjny siew, równomierne wschody, wyrównanie łanu i wygodę w jego prowadzeniu: łatwość wykonania oprysków, bez przymusowego

ciągłego przestawiania belki polowej. Ponadto odmiany: nie mogę pozwolić sobie na takie, które są niepewne i niesprawdzone. Odmiany na polach gospodarstwa muszą być sprawdzone. Nie rok, nie dwa. Muszą dawać gwarancję dobrego i stabilnego plonu. Odpowiednie cechy odmiany: jej mrozoodporność, parametry plonu i przystosowanie do warunków terenu i klimatu to klucz do sukcesu. W tym sezonie postawiłem na Hondię, Ostrogę i Delawara. Zaskakujące jest to, jak bardzo różny potrafi być materiał siewny. Wystarczy w sezonie rozejrzeć się po polach. Zamieszania odmianowe, nierówne łany, obce rośliny – nie trzeba być fachowcem, aby zauważyć różnicę. Pola obsiane materiałem siewnym Top Farms Nasiona to pola wyróżniające się od samego początku: start roślin w tym samym czasie; siła, z jaką rosną młode rośliny; równy, jak od linijki łan na polu. Brak obcych gatunków, brak „wystrzałów” innych odmian. Brak ryzyka wprowadzenia nowych chwastów na pola. Od doradcy Top Farms Nasiona wiem, jak wiele pracy wkładają w tę jakość. Mówi wprost o starannym doborze odmian do rozmnożeń, o decyzjach dotyczących doboru pól pod plantacje nasienne w celu ograniczenia ryzyka związanego z przenoszeniem chorób oraz zamieszaniem odmianowym i gatunkowym. Ściśle przestrzegana jest zasada: plantacja nasienna zbóż tylko po dwuliściennych. Należy pochwalić firmę za staranny dobór pielęgnacji plantacji nasiennych, dbałość o to, by każdy łan otrzymał takie samo nawożenie i ochronę chemiczną. Dzięki temu każde ziarno wyprodukowane na takich plantacjach ma takie same szanse na start i prawidłowy rozwój. No i oczywiście zbiór i zaprawy – dzięki czystości kombajnów i wysoko wyspecjalizowanym liniom przerobowym, mamy gwarancję najlepszej jakości materiału nasiennego. Jakość Top Farms Nasiona to bardzo szerokie pojęcie. To przede wszystkim staranność w doborze odmian proponowanych dla gospodarstwa. To czystość i wyrównanie materiału siewnego, którą można ocenić przy pomocy „szkiełka i oka” przy otwarciu każdego worka. To pewność starannego zaprawienia każdego ziarna (i nie mówimy tu o kolorze). To start roślin na polu, ich zdrowotność i wyrównanie łanu.

Mirosław Zmierczak,

Zarządca Gospodarstwa

Rolnego Rakoszyce,

Wiceprezes Zarządu Polmar

Agro Sp. z o.o. w Ciechowie,

woj. Dolnośląskie