Badania rynku na temat stosowania materiału siewnego (Agribus 2013/2014) pokazują, że ponad 52% ankietowanych rolników wskazuje jakość jako najistotniejsze kryterium przy wyborze nasion, a 37% jest gotowych za tą jakość zapłacić więcej. Przeważa pogląd, że na jakość składają się tylko znana odmiana i kiełkowanie! Jest to bardzo niepokojące zjawisko, które tłumaczy tak powszechny niski poziom oczekiwań w stosunku do kwalifikowanego materiału siewnego. Uważamy, że najwyższy czas zacząć dyskusję na ten temat, dlatego przedstawiamy nasze rozumienie jakości nasion oraz sposoby, w jakie próbujemy ją osiągnąć.

Jakość nasion według Top Farms

Wysokiej jakości materiał siewny to optymalna dla określonych potrzeb odmiana, sprawdzona w praktyce rolniczej.

Nośnikiem odmiany jest perfekcyjnie przygotowane, wyselekcjonowane ziarno do siewu, przez co spotęgowany zostaje efekt wykorzystania jej potencjału genetycznego. Oznacza to, że:

 1. nie ma jednej uniwersalnej odmiany na każde warunki,
 2. ostatecznym miernikiem wartości odmiany jest jej sprawdzalność w praktyce rolniczej,
 3. można zwiększyć plon o 10% (B. Jaśkiewicz 2013, Znaczenie materiału siewnego) i dodatkowo obniżyć koszty uprawy w obrębie tej samej odmiany w zależności od jakości przygotowania ziarna.

Aby zbliżyć się do tego naszego ideału stosujemy w Top Farms strategię 4 kroków:

 1. Wybieramy odmiany na podstawie własnych profesjonalnych doświadczeń polowych i wyników z produkcji towarowej.
 2. Utrzymujemy jeden wysoki standard rozmnożeń nasiennych na 5400 ha w Polsce, Czechach i Słowacji.
 3. Stosujemy unikalną technologię czyszczenia i zaprawiania ziarna nadzorowaną przez laboratoria SYNGENTA.
 4. Dzielimy się naszymi doświadczeniami z użytkownikami nasion.

Strategia 4 kroków

1. Wybór odmiany i weryfikacja jej wartości dla praktyki rolniczej

Każdego roku nasz zespół pod przewodnictwem dr Bartosza Grzempy bada 25 odmian w 3 terminach siewu i w 3 powtórzeniach. Dyrektor ds. nasiennictwa Sylwia Krupiak zawsze wybiera do naszych badań zupełnie nowe odmiany, jeszcze zanim hodowle zaoferują je na rynku pod oficjalną nazwą handlową.

Mikropoletka doświadczalne Top Farms

Mikropoletka doświadczalne Top Farms

Uprawiamy nasze odmiany w warunkach produkcji towarowej w 11 gospodarstwach w Polsce, w Czechach i na Słowacji. Dzięki temu mamy porównanie w różnych warunkach klimatycznych i glebowych. Zebrane dane służą nam do wymiany doświadczeń z uprawy.

2. Standaryzowane rozmnożenia na własnych polach

Stale podnosimy standard rozmnożeń nasiennych prowadzonych na 5400 ha w Polsce, Czechach i Słowacji. Nadzór nad jakością upraw sprawuje Centralna Grupa Nasienna kierowana przez dyrektora Piotra Jakubowskiego. Wypracowaliśmy checklistę, która jest skutecznym narzędziem kontroli prawidłowości zabiegów. Zawiera ona:

 • etap produkcji,
 • osobę odpowiedzialną,
 • potwierdzenie wykonania,
 • uwagi.

Fragment checklisty kontrolnej obejmującej 48 etapów produkcji polowej

Fragment checklisty kontrolnej obejmującej 48 etapów
produkcji polowej

3. Unikalna technologia czyszczenia i zaprawiania ziarna

Oferujemy nasiona wyselekcjonowane tzn. wyrównane o możliwie zbliżonym wysokim wigorze, co zwiększa plon w stosunku do tradycyjnie czyszczonych nasion nawet o 10%. Kosztem zaawansowanej technologii czyszczenia jest wysoki stopień odpadu, sięgający od 17% do 30%. Czyli z 1 kwintala surowca otrzymujemy od 70 kg do 83 kg nasion.

Ponadto, udaje nam się zaprawiać nasiona przy możliwie najniższym poziomie zapylenia, a zastosowanie rozbudowanych technik pokrycia nasion zaprawą, umożliwia prawdziwą ochronę kiełkujących nasion. Jakość zabiegów przygotowania ziarna monitorujemy w specjalistycznych laboratoriach Syngenta.

Gorzej wykształcone nasiona również będą kiełkować, ale w efekcie dadzą słabsze rośliny i niższy plon. Różnica zwyżki plonu (10%) jest w stanie pokryć całkowity koszt nasion na 1 ha (np. przy plonie 5 ton pszenicy/ha).

Podwójne systemy aspiracyjne

Podwójne systemy aspiracyjne

Szefowie produkcji nasiennej Czesław Kaźmierczak w Wielkopolsce i Stanisław Majewski w Głubczycach w oparciu o swoje ponad trzydziestoletnie doświadczenie w nasiennictwie, zbudowali nową kadrę nasienników. Iwona Chuda (kierownik zakładu Czachorowo), Wacław Ozga (kierownik zakładu Widok) Piotr Trynka (kierownik zakładu Runowo) oraz Zofia Karaś (specjalistka ds. jakości) tworzą zgrany zespół stale pracujący nad podwyższaniem standardów produkcji.

Sortownik Padda - oddziela zamieszania gatunkowe i puste nasiona  Sortownik optyczny - oddziela przebarwione nasiona

Fot. z lewej - Sortownik Padda - oddziela zamieszania gatunkowe i puste nasiona.

Fot. z prawej - Sortownik optyczny - oddziela przebarwione nasiona

4. Doradztwo

Fachowe wsparcie naszych klientów zapewniamy poprzez własnych doradców regionalnych, zajmujących się wyłącznie nasiennictwem (ich dane znajdziecie Państwo na tylnej okładce katalogu). Są oni do Państwa dyspozycji przez cały rok w celu wyboru właściwej odmiany, a także odpowiedniego poprowadzenia uprawy. Ponadto, zapraszamy do kontaktu z dobrymi firmami handlowymi, które również dysponują odpowiednią wiedzą na temat prezentowanych odmian. Jesteśmy firmą rolniczą, stąd nasza troska o to by zawsze być blisko rolnika. Chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami w uprawie polowej i podążamy za najnowszymi technologiami. Dysponujemy siecią poletek pokazowych odmian zlokalizowanych w całej Polsce. Dzięki poletkom istnieje możliwość obejrzenia odmian na polu przed podjęciem decyzji o zakupie. Jako jedyna firma w Polsce reprodukujemy większość towaru na swoich polach, dzięki czemu istnieje możliwość obejrzenia naszych wielkoobszarowych plantacji nasiennych.