Ceny zbóż i rzepaku 2020 według resortu rolnictwa

Rolnicy na ogół zakończyli już żniwa 2020, dlatego przyszedł moment, aby poobserwować co dzieje się w skupie. Jakie są aktualne ceny zbóż i rzepaku 2020? Czy można liczyć na ich wzrost w najbliższym czasie?

Cena zbóż i rzepaku 2020 pod koniec sierpnia

Resort rolnictwa prowadzi własną analizę cen na rynku zbóż i rzepaku przedstawiając średnie ceny (netto) zakupu nasion i ziarna. W przypadku nasion rzepaku najwyższa cena (1 645 zł) pojawiła się 30 sierpnia br. Natomiast najmniej za rzepak rolnicy mogli otrzymać 1 września, kiedy to średnia jego cena nie przekroczyła 1 578 zł.

Ceny zbóż i rzepaku 2020 – olej rafinowany, śruta rzepakowa i makuch rzepakowy 

Jeśli chodzi o średnią krajową cenę sprzedaży netto oleju rafinowanego, to najwyższa cena wynosiła 3 647 zł, a najniższa 3 451 zł.

Cena za śrutę rzepakową mieściła się w przedziale od 829 zł do 857 zł za tonę. Najwyższą z nich można było uzyskać 23 sierpnia. 

Średnia cena sprzedaży za makuch rzepakowy była taka sama 23 i 30 sierpnia br. Wtedy można było za niego dostać maksymalnie 919 zł.

Cena zbóż i rzepaku 2020 – największa zmiana w przypadku jęczmienia paszowego

W okresie 17 – 23 sierpnia br. średnia cena netto za pszenicę konsumpcyjną wynosiła 701 zł, a za pszenicę paszową 717 zł.

Jeśli chodzi o żyto paszowe to pod koniec sierpnia można było za niego maksymalnie otrzymać 522 zł. Natomiast najwyższa cena za żyto konsumpcyjne wynosiła 490 zł.   

Średnia cena netto jęczmienia konsumpcyjnego wynosiła 588 zł, a paszowego 609 zł za tonę. Zdecydowanie wyższa cena dotyczyła jęczmienia browarnianego – 666 zł.

Owies konsumpcyjny można było kupić po takiej samej cenie co jęczmień konsumpcyjny – 588 zł. Nieco mniej, a konkretnie 511 zł wybrane przedsiębiorstwa oferowały za owies paszowy.

Natomiast za pszenżyto paszowe rolnicy mogli maksymalnie otrzymać 593 zł za tonę. Powyższa cena oferowana była 23 sierpnia br.

Źródło: MRiRW

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/biuletyny-informacyjne