Adiuwant – przemilczany pomocnik

Często czytamy o roli różnego rodzaju środków ochrony roślin w uprawach. Są one bowiem odpowiedzią na problemy, z którymi stykamy się podczas kontroli upraw. Choroby grzybowe, szkodniki, a czasem dzika zwierzyna potrafi zniweczyć efekty ciężkiej pracy. Jest jednak jeden typ środka, o którym nie mówi się tak często, jak na to zasługuje. Są to adiuwanty.

Czym jest adiuwant

Adiuwanty to środki pomocnicze, które są już dodane do ŚORów lub są dodawane do zbiornika podczas sporządzania cieczy roboczej. Robimy to, żeby poprawić przyczepność środka do powierzchni rośliny lub, bardziej fachowo rzecz ujmując, żeby poprawić jej skuteczność poprzez zmianę właściwości fizycznych. Nie mniej ważny jest fakt, że dodanie adiuwantu do cieczy roboczej obniża zużycie danego preparatu nawet o ¼! Kto z nas nie chciałby oszczędzić tych 20-25% pieniędzy, które wydajemy na różnego typu środki ochronne?

Pomocnik pod różnymi postaciami

Adiuwantem może być zarówno surfaktant, jak i olej roślinny czy też mineralny z dodatkiem emulgatora. Chęć zastosowania substancji powierzchniowo czynnej czy też oleju powinna być uzależniona od środka z którym mają współgrać. Mechanizm działania danego adiuwantu zależy od właściwości fizykochemicznych, dawki, faz rozwojowych rośliny uprawnej i chwastów, ale także od rodzaju preparatu.

Różnorodne korzyści

Adiuwantami mogę być preparaty, które obciążają ciecz, zwiększając średnicę jej kropel, środki, które ułatwiają mieszalność ŚOR z nawozami bez ryzyka chemicznego rozkładu czy wytrącania się i oleje, które zwiększają przyczepność mieszaniny do powierzchni pokrytych nalotem. Olej jednocześnie zmniejszają parowanie i przyspieszają wysychanie. Widać więc, że są to środki o przeznaczeniu pomocniczym, które ułatwiają nam przygotowanie mieszaniny czy wykonanie oprysku. Ale adiuwanty mają też inne funkcje. Mogą też pływać na lepsze pobieranie i wnikanie ŚOR w tkankę roślinną lub naskórek niektórych szkodników, zapobiegać ich spłukiwaniu, przesiąkaniu do niższych warstw gleby, dzięki czemu zapobiega się skażeniu wód podziemnych. Są i penetranty, które pomagają wyjątkowo szybko wniknąć w tkanki agrofagów w naszych uprawach. Wreszcie są też adiuwanty kombinowane, które pozwalają łączyć kilka z powyższych korzyści.

Niezależnie od tego, jaką uprawą się zajmujemy i jakie nasiona kupimy, warto pamiętać o adiuwantach, które w naszej codziennej pracy są cichymi pomocnikami.